Friday, August 1, 2008

sugar and spice


YUUUUMMMMMMMMMMMMMM
el 9ara7a latheeeethhhh mo 6abe3iii :p oo yummeeeeeeeeeeeeee yummm

hatha sugar and spice ele eb jam3yat el shwai55 :)

kena ray7een oo ana emwadya my camera 3ad bad3naa bil ta9weer hehehe 7ata ele etbee3 estansaat 3alaina oo ga3dat a9werha oo i told her ba76ich eb my blog hehehe da3ayaa ba3ad eshybooon :p

anyways u have to try it coz its yummeeee :)

awal 9ora hathe el lady near el 7ilo bas mo bas hatha ako moreeee ako waied waied moree :p hatha bas yam ele etbe3 .. thani picture hathe ana getlha hold el card da3aya for el ma7al :p oo thalith picture hatha el bag oo da5laa el stuff ele shrainhaaa :p hmmm ana a7ib shay 3ala browny bas nesait shno esmha :(

4 comments:

نموول said...

شهيتيني يم يم :)
عاد نمووول يحب هالسوالف

DanDash said...

namol: hehehehe yeah it is very yummeee :) wala ana ba3ad abi now :p hehehe u should try it one day :)

Big MaMa said...

I bet u ate all the samples in the sample tray as usual LOL

DanDash said...

big mama :p LOOOOOOOL hehehe laaa ma gamaw e76onha belaillll :( bas el 9ib7 hehehehe oo bas 3an el fethayi777 :p