Saturday, September 13, 2008

7an6oor bil surra !!

LOOOOOL gerge3aan oo gerg3aaaan .... ya7lailhoom walla ana el yom ray7a el sura oo za7maaaaaa !!!! shay mo 6abe3ii .. el mohim wela hali etmashaaaa bil shari333 wela 7an6ooooooor oo weyah 3arabanaaa kint abe a9wra bas ma gedart min el za7maaaa :( wanasaaaa :p hehehe ana ele a3rfa e3yal eshwai5 kanaw egrg3oon eb 7an6oor hehe now ba3ad e3yal el sura ya7lalihooom :D

abe agrgi33333333 :( :( enshala bacherrrr :)

eeeh oo bas hal 7an6or wansnee wallaa :P loooool

shno mashare3kom for gerge3aan ???

3 comments:

New Bride said...

wanaaasaaa waay a7es 9ij the7k

walah makoo le al7een ma7aad garga3 3aleena :(

signorina said...

eeee ana a7es ba3ad ma7ad ygarge3 halsena , walla walahat 3ala ayam ma kenna yahal o nro7 ngarge3 :D

DanDash said...

new bride : eeeee 7ata e7na ma7ad garga3 :S hehe el 9ara7a ana ma ga3dt bil bait lol so yemkin yaw oo ma legaw a7ad :p

signorina: eeee wala a7la ayam kena neftar lol .. ana abi agrigi3 this year lool :p enshala bacher :D