Monday, October 13, 2008

got the flu ... 3inde el 7al !

k7777 k77777 !!! :( im sickkkk :(

madre mino ele 3adaniii :(

anyways ana gabil la aro7 el dr ako stuff i do bil bait waied it helps ...

in the morning :

 • i eat 3asal one spoon

 • then i do '3ar'3ara ( it includes : lemon - hot water - salt - boiled za3tar bari ) mix them together oo ta'3r'3raw fehom waied ra7 et7soon bil farg :)
note : etha fekom ka7a el lemon mo zain so dont put it :p

 • i drink something hot (chay oo 7aleb or coffee) oo asweli tosta really crispy oo em7ameshaa :p u can add to it 3asal or za3tar oo zait
note thanya : etha fekom ka7a dont drink 7aleb

 • at the end a5thli 2 panadol el 3adi mo el extra :)
oo bas !

after '3ada :

 • after eating ur '3ada do the same '3ar'3raaa waied 3ajeba :)
 • ana i dont drink panadol bas if u want u can have !
 • eee take e7bob ma9 ele 3ala orange :)
 • oo drink 3a9er orange bas ekon dafi mo barid :) or u can drink it el 9ib7 !
belail :

 • try to eat shay dafi like ni5i or bajela or tosta 7ara oo crispyy
 • eat 3asal one spoon
 • do el '3ar'3ara again
 • eat 7bob ma9
 • oo panadol
 • yebaw jidir or ay shay big oo 7i6aw da5la boiling water oo vicks oo ta7lfaw eb kambal oo ta'36aw weya el jidir ele feh el water oo try to testnshqoon el bo5aaar mal el waaay waaiedd zaiin oo efich el 5ashimm :p
note thaltha : be CARFULL waied 7ar oo ya7rig ! ana mali sh'3il etha e7trgtaw :p

oo bas ba3dain jablaw el tv lain edo5on oo go to sleeep ! oo etha ma 6ebtaw u can go to the dr :)

Sunday, October 12, 2008

Home Made Pizza (sh'3leee)

hehehehehe i cocked pizza !! :p wanasaa :D 6ab3an my sis told me how to do el 3ayena oo ana i added el stuff 3ala kaifee :p

bas wala not bad :)

awal shay hathi el 6areqa ana katbtha ;)
then '3aslt my hand b4 la aswe ay shay :p
then madre min wain yaboli this blender oo feh stuff mo mawjoda ba3ad :p
hathola el stuff ele lazim na5l6ha weya ba3thhh :p 6ab3an ektshaft shay ena lazim man7i6 hot water :p 3ashan we can mix it .. oo el blender 7adha mo shay coz gamat e6ali3 el 3ayena laih bara !! :p
hathola el stuff ba3ad i used bas hatha after ma 5al9t 9awrtha :poo ahni after makeing el pizza mom galat tabi sabani5 chan etswelha 2 :p oo el pizza ma3fosa adrii :) a7la min circle :p 3ashan ya3ni a9er diff :p el mohim da5lt this 9enya el firn lain 9ar ele bil next picture :p
hatha a5ir shay ! :D oo 3alay bil 3afyaa :D

Friday, October 10, 2008

ehda'a !


a new song for rashied al majid .. what can i say el song 7adha amazing :( 9ij 9ij etbachee :'(


enjoy it ;)


Thursday, October 9, 2008

Starbucks el 3daileyaa !!!!

!!!!!

eshd3waaaa !!! :S

okk loool el salfa oo ma fehaa ana menzmaaan ma ri7t starbucks oo 7ata etha re7na most of the times na6lib take away oo ne6la3 coz ekon mako mokan neg3ad ;p ...

el mohimm the other day tethakrt ena my DR told me ena ako a really nice chocolate shake eb hardeeez ... 3ad ana kint bil 3daileya faaa gilt yalla 5al aro7 ajrbaa :p

el mohiim ana el day5a nesait ena eb hardeez chan agom oo a9fi6 bil takeaway mal kantakii :/ oo b4 me kan ako waied cars ta6lib .. el mohim faa ana ga3da an6ir .. oo egbali star !!

oh my god shnoo hal za7maaaaaa !!!!!! shay mo 3abe6iii !! oo shnoo el banaaat waied kash5eeeeeeen !!!! ya3ni ele ehdooom oo 7althoom 7alaaa oo short stuff :S oo el hair emswenaa !! ollaaa kil hatha 7ag star !! :/

okk ana gilt yemkin kanaw 6al3een gabil oo ba3dain maraw star eb radthom ... bas ya3ni a9dig kil ele maraw jedami kilhom kanaw 6al3eeen !! ma a9diggg ana !!!

madre shno qe9at star el 3dailya waied za7maa !!!

oo shnoo hatha el guys me7tleen bara kelaa !!! ana athkir min last year ana oo refjati kila engol benro7 star oo neg3ad bara bil jaw el 7ilo .. enro7 wela kela guys .. endish da5il ninqmittt ...

athkir the only time ele ga3da bara .. kan mo6ar .. oo 3a9ir !!!! :/

may9eeeeer lol lazim ensawe yom el shabab bara oo yom el banat bara !!! :/

el mohim after ma we9alne el dor chan agol 7ag el man abi choco shake ! chan egol ma 3endnaa !! ahneeeee chan agoool weeeeh eb hardeeeeez :p oo aro7 hardeeees a6lblee one :D

wala not bad bas waied thgel :/

Wednesday, October 8, 2008

I KILLED IT !

9ij 9ij madre min wain eyoni hathooool !!!

i was talking bil phone weya refjte oo ga3da etgol ena her room feha ants !! oo i was talking to her oo moving eb my room welaa faja'aa @@ achooooofaaa ! :(

SPIDER !! ga3da tamshii eb my roooom !!


hathi el spider :


ana a5aaaf minhoom oo 3indi weyahom sotories waied !! :/

oo 9ij waied a5af .. ele a5af leman adosha ye6la3 hatha el 9oot !! chraaaaaaaak

soo ana 3indi 6areqaa thanya to kill feha ! :p


6ab3an awal shay you need el shampooba3dain chan a7i6 shampoo 3aliha bas some how en7ashaat !! ://then gomt oo 76ait el shampoo around el spider 3ashan ma tegdar te6la3 oo 7akrtha then chan agooom oo a'3rgha bil shampoo laaaaaaaaaaaain mataaaat !!i hate spiders !

Sunday, October 5, 2008

how to be a famous blogger ?


wala ana ga3da afkir eshlon a5le my blog e9er famous oo el kil edshaa oo e9er ma3rof !! ya3ni ako shay lazim asweeeh wela shno ??

oo eshlon fe blogat waied ma3rofa eshlon 9araw ma3rofen ?

wedi a3rif wat to do ?! :)

hmm ana min 7osti bil blogat 7sait ena lazim ma aktib eb this language el '' english arabic'' ya3ni yaa aktib bil english or 3arabi ! bas feeh mishklaa ! my english mo thak el zood oo ma a3rif type bil 3arabi !! :/

hmmmmm :/

or lazim i post kil yom ?!

hmm a9lan ana laish abe a9er famous anyways !! :/