Wednesday, September 17, 2008

Ayam Awal

yaaa 7iloo ayaam awaaal << 6ab3an ana ma la7gt 3alaihaa bas achofha bil tv min el daya oo el 7alqat ele gablhaa :) 9ijj wedii a3eeeesh weyahom ayam awaaal ... ma3a eni sure ena mara7 agdar a9bir more than a week bas wedii chethy law yom wa7id ajrib 3eshat ayam gabil ... el byot el qademaa oo el darareee3 oo eshlon ye6b5on akil oo yeg3don 3al arthh .. oo ramilll oo 7aaar ... oo wedi ajrib el '3ooo9 lool bas may9er chan e7shon rasi ayam awal :p hmmm wala ana ele ga3da achofa min el daya shno mashala 3ala 7areem gabilll fehom qowaa oo 9abir mo 6abe3iii wala law eyboon banat frejna kilhom may3adlon wa7da min 7arem gabil !!! ana ma feni hal qowa el 9ara7a ! ya3ni yet7mloooon oo ya9broooon oo kil shay eswooooon !! mashala 3alaihooomm :) laish e7na mo mithlhooom :/

ya 7ilo ayam awal walla :)

9ij im in the mood to go el mubarkeya :) oo 3al 6reej amir villa moda ele ehnak 3omre ma ri7tlaa :/ !!

3 comments:

Shwaish said...

hehehehe okay mubarikya looks sort off like ayam awal , villa moda shako hehehe

DanDash said...

hehehe madree mo ako villa moda ehnaaak .. tra still ma ri7t mubarkeya bas enshala el yom baro7 villa moda :)

Anonymous said...

q8random.blogspot.com is very informative. The article is very professionally written. I enjoy reading q8random.blogspot.com every day.
payday loans canada
payday loans canada