Sunday, October 12, 2008

Home Made Pizza (sh'3leee)

hehehehehe i cocked pizza !! :p wanasaa :D 6ab3an my sis told me how to do el 3ayena oo ana i added el stuff 3ala kaifee :p

bas wala not bad :)

awal shay hathi el 6areqa ana katbtha ;)
then '3aslt my hand b4 la aswe ay shay :p
then madre min wain yaboli this blender oo feh stuff mo mawjoda ba3ad :p
hathola el stuff ele lazim na5l6ha weya ba3thhh :p 6ab3an ektshaft shay ena lazim man7i6 hot water :p 3ashan we can mix it .. oo el blender 7adha mo shay coz gamat e6ali3 el 3ayena laih bara !! :p
hathola el stuff ba3ad i used bas hatha after ma 5al9t 9awrtha :poo ahni after makeing el pizza mom galat tabi sabani5 chan etswelha 2 :p oo el pizza ma3fosa adrii :) a7la min circle :p 3ashan ya3ni a9er diff :p el mohim da5lt this 9enya el firn lain 9ar ele bil next picture :p
hatha a5ir shay ! :D oo 3alay bil 3afyaa :D

3 comments:

Sara said...

Allaaa pizza shawagteeeeeeeny :D gmt asa3bel :>

bl 3afyaaaa 3alekom el pizza :>

Haneey Haneey ;p

bubbles said...

Allaaaa YuMMy !!! abeeee .. eshda3wa ma 3azamteeny or 6arashtely neq9a :'(

DanDash said...

sala alla e3afeechhh :D taben aswelichh :p ?

bubbles : hehehe enshala ill do it next time oo a3zmich mo hathi awal mara ma abi ajrib feech :p