Friday, September 5, 2008

its 5:35 PM YO3ANA !!

loool tethakrt salfa athkir ayam el thanwee (long time ago) kan ermthaaaan oo kan ako dawam el mohim kan 3alaina class eslamya oo ana kint mayta min el yooo3 lool chan aroo7 7ag ablat el eslamyaa oo agolha '' ablaaa yo3anaaaa abil akil oo abi asharaab" lool chan etbagig @@ oo et3a9ibbbbb ya3ni shako etgolen chethy hehe athkir radaina el 9af oo zwadnaha ana oo refjti chan etwagfnaa wara !!! ya3ni em3aqbtna LOOOL !!! el 7emdela al7en mako dawam wala shay :) hehehe eee bas nerja3 7ag mawtho3na tra some of yemkin most of el ablat may3rfoon eshlon et3amloon weya el 6alba oo walla 3abalhom el salfa eshra7 el dars oo amshii '3alaa6 !! el tadrees masolyaa wain abla nora 3anhom bas :p eeeeh medarsna yabelha ta3deeeel !! madre leman now e7yoon el 3alam oo egolon el nashed el wa6ne !!! tadroon mara ablaa 6al3tne min el 6abooor just coz ana mo ga3da agol el nashed !!!!! eee ya3ni 9ib7 mali 5ilg a9ri555 !! kint ga3da agol eb 9ot wa6e :p oo ba3dain el wa6nya mo bil nashed el wa6ne !!! walla mala lazma !! oo 9ij al7en el medaris el 5a9a e7yon el 3alam madre shno wela bas 7komaa !! madreeee bas a7is al7en ma7ad gam ewadi e3yala el 7koma !! ana enshala my kids bawadehom 5a9a :) bas ele e7rneee some of el banat loool 6ool 3omrhom madrisa 7koma oo el english malthom etfashill kelha badlyat enzain oo eyoon e7achonikk bil american accent !!! EEE LAAAISHH EL TEFLSIFFF !!! 7ata some el banat ele eb english school some of them yeg3don yetshe76on ena e7na man3rif 3arabi !!! ya3ni 3ad hatha shay el wa7id yeft5ir feeh ana ma 3arif 3arabii !! :S eeeeeeh .. ana yo3anaaaaa madre eshkithr bage 3al fo6ooooor :S ana fo6ori min diet care :( alla yzeed el ne3ma est'3far alla aklhom e5traaaab !! awal ana kint kela ashtrik feh oo kan aklhom not bad nowww ba3ad a5ir mara 5ala9 ! min yom gamaw eswon akil 7ag mostshfa el salam oo el 5edma malthom mo 3ajbtne yoom yayben el akil '3ala6 yoom yaybeen madre shno minkaat oo cham mara el akil ma yenwkil mo 7ilooo oo mara yaybeli akil mo mestwee walla rebyan bas yabisss !! yabela ba3ad 6ebaa5 !! :S laisssshhh el awadim tabdi good ba3dain yanzil mostwaha mo el wa7id el mafrooth el mostawa mala ekon a7san with time laish e7na nabde perfect ba3ain eqil oo eqil el mostwa !!! walla shay ethayig el 5ilgg !!!

ana akthar wakt a7is feh bil yooo3 eb ramathan ohwa gabil el fo6or eb 15 mints !! bas i cant wait any longer :S ya3ni el nas etyo3 7azat el reyog or el '3ada ana laaa gabil el fo6oooorrr :@ ana kil mara aro7 anam hal 7aza 3ashan ma a7is bil yoo3 bas madre eshfeni el yom ma feni nom oo mako shay bil tv a9laan ana a7is wakt el baramij el denya '3alaa6 !! ya3ni ana al7en my tarkeezz ZERO eshlon arkiz 3ala kalam el swaidan wela el 3awthe wela el shai5 jassim emhalhil !! oo el 9ara7a el kalam ele ga3den egolona yabela tarkeeeezzzz so mo waktaa now !! now mal e76oon bo qotada oo bo nabeel wela freeej achofhom awnis 3ala 3omri 3ala ma e'athinn !! 9a7 wela ana '3al6anaa !!

el 9ara7a freej 5osh cartooon oo 9ij mashala 3alaihom 3ajeeeb oo ana ga3da afkirrr law eswon ejnaa6 for medaris o tshirts oo chethy stuff for el kids oo el ekbar ba3ad oo aqlaam 3ala el sha59yaat ele bil cartoon wala fekraa 7elwaaa !!! :D oo also eda5il 3alaihom floosss ... ana chena i saw once eb ma7al eb dubai tshirt 3ala om 5amas wela qalam not sure wala bas athkir i saw something wala ana now wedi ashtre shay 3ala freeej WALLA FIKRAA !

ana cheni waied ga3da aktib oo madre shakle baro7 ag3ad 3al 6awla an6ir el athaan waied a7saaan yallaah .. ef6aran hane'an hehehe :p oo 9eyaman maqbolaan << madre wain sam3a thiss !!

5 comments:

bubbles said...

hmmm walla madree sha3alleq 3ala ur garga .. bs bared 3ala salfat freej enna eb dubai fi hathool el 3arabanat ybee3 defater o aqlam o jna6 o hal swalif .. hatha etlagena eb kel mall taqreban + fy bel kuwait ham ba3ad ana sheft eb center point o chenna sultan center jna6 4 school o ha swalif :)

momo said...

"7ata some el banat ele eb english school some of them yeg3don yetshe76on ena e7na man3rif 3arabi !!! ya3ni 3ad hatha shay el wa7id yeft5ir feeh ana ma 3arif 3arabii !!"

allah ydaheech!! el3araby 9ar mu muhim!! loghat el Quran! y3ny shlon elwa7d yegra o may3aref 3araby 3adel!

DanDash said...

bubbles : 9ijjj 3ayal yabelaa enro77 center point en5ami666 loooool :D ana a7ib om 5amaasss enshala ako stuff 3alaiha :p

momo : hmmmm u fahm/a '3ala6 ana ga3da agool mo 3ajbne ena el banat may3rfon 3arbee oo ga3da agol ena fe ba3thom yeg3don yetflsfoon plz sher7aw bil english e7na ma en3arif 3arabi !! oo ana i hate it .. wala madree shlon yegron qura'an :p ana my 3arbi a7san min my english :p

bubbles said...

eeeee akoo akoo 3ala om 5amass ehhehhehhee m3 tha7kat'ha ;p .. bs lazim ta5theni ma3ach lama tro7eeen ;p heyyaaa sheltay el word verification ;**

DanDash said...

bubbles : yala enshaalaa next week enro7 enlagi6 stuff min center point :p bas lazim engool 7ag 7aseno etye weyana :p

eeeeeh sheltaaa 3arft eshloon loool :D