Thursday, October 9, 2008

Starbucks el 3daileyaa !!!!

!!!!!

eshd3waaaa !!! :S

okk loool el salfa oo ma fehaa ana menzmaaan ma ri7t starbucks oo 7ata etha re7na most of the times na6lib take away oo ne6la3 coz ekon mako mokan neg3ad ;p ...

el mohimm the other day tethakrt ena my DR told me ena ako a really nice chocolate shake eb hardeeez ... 3ad ana kint bil 3daileya faaa gilt yalla 5al aro7 ajrbaa :p

el mohiim ana el day5a nesait ena eb hardeez chan agom oo a9fi6 bil takeaway mal kantakii :/ oo b4 me kan ako waied cars ta6lib .. el mohim faa ana ga3da an6ir .. oo egbali star !!

oh my god shnoo hal za7maaaaaa !!!!!! shay mo 3abe6iii !! oo shnoo el banaaat waied kash5eeeeeeen !!!! ya3ni ele ehdooom oo 7althoom 7alaaa oo short stuff :S oo el hair emswenaa !! ollaaa kil hatha 7ag star !! :/

okk ana gilt yemkin kanaw 6al3een gabil oo ba3dain maraw star eb radthom ... bas ya3ni a9dig kil ele maraw jedami kilhom kanaw 6al3eeen !! ma a9diggg ana !!!

madre shno qe9at star el 3dailya waied za7maa !!!

oo shnoo hatha el guys me7tleen bara kelaa !!! ana athkir min last year ana oo refjati kila engol benro7 star oo neg3ad bara bil jaw el 7ilo .. enro7 wela kela guys .. endish da5il ninqmittt ...

athkir the only time ele ga3da bara .. kan mo6ar .. oo 3a9ir !!!! :/

may9eeeeer lol lazim ensawe yom el shabab bara oo yom el banat bara !!! :/

el mohim after ma we9alne el dor chan agol 7ag el man abi choco shake ! chan egol ma 3endnaa !! ahneeeee chan agoool weeeeh eb hardeeeeez :p oo aro7 hardeeees a6lblee one :D

wala not bad bas waied thgel :/

10 comments:

Peony said...

lol, always happens to me ..

o mo bas starbux inaas tiksha5laah... kil mukaan idinya tiksha5.. 7imdilla wil shikir, chinhum ray7een tasyoorah mo a coffee place!

david santos said...

I love this work!
Congratulations!!!
Have a nice day.

DanDash said...

poeny : ee walla 7imdela weshkirr :/ yanaw oo eg3daw

david : hehehe ! we9alni el dor !! :p

3bady said...

mahe '3reba 3ala starbucks kel mokan za7ma 7ata bel jam3a!

a9lan ele yedesh starbucks nas helag yaya etgez wo bs..

na9e7te ro7y el 3a9er wo etha tben mokan met2ked ena mo za7ma starbucks 7awali el 3a9er mafee a7ad bs mafe ga3da bara

ana el yoom kerht el qahwa min sebat salfa b starbucks

el mohem 3al baraka! blogech we9al ma wara2 el sa7ab le2na david santos rad 3endech

3ady ba3d cham shahar ra7 telgena yered b nafs el comment bel thab6!!

looooool yegolon hatha yene

3bady said...
This comment has been removed by the author.
Herolike! said...

Lel asaf, hatha il naqs ou ma isawee. I wish they'd see how ridiculous they look.

shoosha said...

i feel sorry for those people walla

DanDash said...

3bady : eeee el nas yaya etgizz !! wala 9ar helgii :S a9laan ana waied 5faait 3anaa :/

i hate 7awale :p oo hehehe grait ur story :p 3adiii ana mara 6i7t eb star hmm mo mara waied marat :p tekbar oo tensa :p

lool alla ebarik feek yeeeaaah loool ana tha7kt yom chefta rad 3alay !! :p

herolike : yup el kash5a 9ar malha qema 3ind el banat ! :S

shoosha: eeeeeh shensawee oo el mishkla ena etha re7tay labsa 3adii ppl e6al3onichh chena emswya jaremaa !! :/

Big Pearls said...

beeeh eshda3wa ahgsah starbucks..cafe 3adi 3ayal law ray7en ma63am ib hotel shesawon! allah ya36i il banat il 3agel

DanDash said...

big pearls : et9adgen kash5thom 7ag star ehya same 7ag ay mokan thani oo law echofenhom 7ata bil 3ros same makeup lool